Zaproszenie


Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Big Data w humanistyce i naukach społecznych, organizowanej w dniach 22–23 listopada 2018 roku przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego.
Celem konferencji jest krytyczna refleksja nad problemem big data, wymiana poglądów, doświadczeń oraz aktualnego stanu badań w tym zakresie.
Próby ilościowego określenia tempa wzrostu liczby danych, zwanego niekiedy „eksplozją informacji” sięgają lat 40. ubiegłego stulecia. Zainicjował je w roku 1944 Fremont Rider – bibliotekarz z Wesleyan University, który w artykule The Scholar and the Future of Research Library, ocenił, iż amerykańskie biblioteki uniwersyteckie co szesnaście lat będą podwajać swoje zasoby informacyjne. Terminem big data po raz pierwszy w literaturze naukowej, w roku 1997, posłużyli się związani z NASA Ames Research Center – Michael Cox i David Ellsworth, w tekście Application-controlled demand paging for out-of-core visualization.
Pojęcie wykorzystane przez autorów do określenia dużych zbiorów danych, obciążających pojemność pamięci głównej, dysku lokalnego, a nawet dysku zdalnego, zostało przyjęte przez środowiska uczonych zmagających się m.in. z problemami gromadzenia, przetwarzania, analizowania, udostępniania oraz przechowywania coraz intensywniej pozyskiwanych danych. Świat nauki, zależny od dostępu do danych, entuzjastycznie przyjął pojawienie się big data. Słynne stwierdzenie Sir Francis Bacona scientia est potentia, zastąpiono hasłem information is power, zwiastującym nowe możliwości badawcze. Czy jednak współcześni uczeni dysponują metodologią i narzędziami umożliwiającymi wykorzystanie 40 trylionów gigabajtów, które w 2020 wypełnią bazy danych, sieci oraz chmury obliczeniowe?
Zapraszamy do czynnego uczestnictwa w tych rozważaniach!