Publikacja po konferencji

Uprzejmie informujemy, że autorom, którzy prześlą swoje teksty do końca grudnia 2018 roku, proponujemy możliwość opublikowania tekstu na łamach naszych punktowanych periodyków naukowych Roczniki Biblioteczne lub Studia o Książce i Informacji (7 punktów).