Dla prelegentów


Termin                     Wydarzenie / działanie

17 października 2018 końcowy termin nadsyłania formularzy zgłoszeniowych
19 października 2018 powiadomienie o akceptacji lub odrzuceniu referatów
25 października 2018 ostatni termin dla opłat konferencyjnych prelegentów
5 listopada 2018 ogłoszenie wstępnego programu konferencji
22–23 listopada 2018 konferencja
1 stycznia 2019 przesłanie tekstu z możliwością publikacji  w punktowanych periodykach naukowych Roczniki Biblioteczne lub Studia o Książce i Informacji (7 punktów)