Program konferencji – dzień II

Obrady odbywają się w Instytucie Informacji Naukowej
i Bibliotekoznawstwa, Plac Uniwersytecki 9/13, sala 104.

Dzień II – 23 listopada 2018 r.

Sesja III
Moderator sesji: dr hab. Marek Nahotko

9.30–9.50 dr Anna Łach (Uniwersytet Wrocławski), „Roczniki Biblioteczne” w świetle badań korpusowych (analiza cytowań i frekwencji toponimów)
9.50–10.10 dr Adam Jachimczyk (Uniwersytet Warszawski), Bazy danych z zakresu nauk humanistycznych i społecznych udostępniane w Internecie przez polskie jednostki naukowe. Wstępny rekonesans
10.10–10.30 dr hab. Agnieszka Dejnaka (Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu), Big Data w mobile
10.30–10.50 mgr Barbara Barańska-Malinowska (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Biblioteka Główna), Big data w bibliotece, a procesy strategiczne uczelni
10.50–11.10 mgr Grzegorz Zyzik (Uniwersytet Opolski), Rozgrywka i refleksja. Big Data w groznawstwie
11.10–11.30 Dyskusja

11.30–12.00 Przerwa kawowa

Sesja IV
Moderator sesji: dr hab. Aneta Firlej-Buzon

12.00–12.20 dr Kamila Augustyn, dr hab. Małgorzata Góralska, (Uniwersytet Wrocławski), „Czytanie emocji”: doświadczenia z tworzeniem i znakowaniem korpusu danych na potrzeby badań nad emocjami czytelników książek
12.20–12.40 dr Piotr Malak, dr Artur Ogurek (Uniwersytet Wrocławski), Zastosowanie Big Data w badaniach języka prawniczego
12.40–13.00 dr Dorota Siwecka (Uniwersytet Wrocławski), Duże zbiory danych w projektach typu otwartych danych powiązanych (Linked Open Data) bibliotek narodowych w Europie w latach 2007–2017
13.00–13.20 mgr Kinga Brzozowska (Uniwersytet Wrocławski), Kolekcje średniowiecznej książki rękopiśmiennej w polskich bibliotekach cyfrowych – nowe narzędzie badawcze i jego rola w badaniach bibliotekoznawczych
13.20–13.40 Dyskusja i zakończenie konferencji