Rada programowaDr hab. Władysław Marek Kolasa, prof. UP (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Dr hab. Katarzyna Materska, prof. UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Dr hab. Marek Nahotko (Uniwersytet Jagielloński)

Prof. dr hab. Adam Pawłowski (Uniwersytet Wrocławski)

Prof. dr hab. Barbara Sosińska-Kalata (Uniwersytet Warszawski)