Dla słuchaczy


Termin Wydarzenie / działanie
29 października 2018
końcowy termin nadesłania formularza rejestracyjnego
5 listopada 2018 ogłoszenie wstępnego programu konferencji
7 listopada 2018 ostatni termin dla opłat konferencyjnych słuchaczy
22–23 listopada 2018 konferencja